fbpx

Nyeremény játékszabályzat Valentin nap

A Játék Szervezője

A promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HÍRÖS ÍZEK Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 18-20.; Cg.: 03-09-112832; adószám: 13567965-2-03 „Szervező”).

A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, kivéve a HÍRÖS ÍZEK Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 18-20). tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

A Játék időtartama

A Játék 2021.02.12-én 15:00 órakor kezdődik és 2021.02.14-én 23:59 órakor fejeződik be.

A Játékban az ezen időszak alatt a https://www.facebook.com/hirosizek https://www.facebook.com/hirosizek Facebook oldalon és a “Írd meg nekünk kommentben, hogy milyen édességgel, desszerttel szeretnéd elkápráztatni a párodat!” poszt alatt, azon kommentelők között sorsolunk ki 1 db Hírös Ízek sütésálló töltelék csomagot (mely 4 féle terméket tartalmaz, egyenként 550 gram ), akik helyesen válaszolnak a feltett kérdésekre. A válaszokat a kommentszekcióba várjuk.

A sorsoláson való részvétel feltételei

A  https://www.facebook.com/hirosizek Facebook oldalon a fent említett poszt alatt a hozzászólásban válaszadók között sorsolunk. A véletlenség elve alapján 1 nyertest sorsolunk ki.

Sorsolás időpontja: 2021.02.15.

 

Kiegészítő szabályok

Azáltal, hogy a Játékos kommentel a poszt alá ahttps://www.facebook.com/hirosizek Facebook oldalon, elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.

A hivatalos játékszabály, továbbá a nyertesek listája hozzáférhető a https://www.facebook.com/hirosizek Facebook oldalon. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok a https://www.facebook.com/hirosizek Facebook oldalon értesülhetnek.

A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a https://www.facebook.com/hirosizek oldalon. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

A Játékos a Játékkal kapcsolatos kérdéseit felteheti a  info@hirosizek.hu e-mail címen.

A résztvevő által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a HÍRÖS ÍZEK Kft. adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai vagy elektronikus úton. A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői, részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név és lakcímadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

Kecskemét, 2021. február 12.